Seguidors

dijous, 11 d’octubre de 2012

Què en penseu de la nova llei educativa?

La LOMCE, un nou sistema educatiu

Els principals objectius que pretén la reforma són: reduir la taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació, millorar els resultats internacionals, millorar la taxa comparativa d’alumnes excel·lents i la de titulats en Educació Secundaria Obligatòria i millorar l’ocupabilitat dels estudiants.

La reforma, que s'articula  a través de la modificació parcial de la LleiOrgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), es resumeix en les següents mesures:

  •   "Flexibilització de les trajectòries, de manera que cada estudiant pugui desenvolupar tot el seu potencial, mitjançant el desenvolupament de programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment en segon i tercer de la Educació Secundària Obligatòria, l'anticipació dels itineraris cap Batxillerat i Formació Professional, i la transformació de l'actual 4curs de l'Educació Secundària Obligatòria en un curs d'iniciació amb dues trajectòries ben diferenciades. Aquesta diversificació permetrà que l’estudiant rebi una atenció personalitzada perquè s'orienti cap a la via educativa que millor s'adapti a les seves necessitats i aspiracions, el que ha d'afavorir la seva progressió en el sistema educatiu”.

  • “Implantació de proves d'avaluació a nivell nacional en punts crítics de cada etapa educativa”.

  • “Racionalització de l'oferta educativa, reforçant en totes les etapes l'aprenentatge de matèries instrumentals que contribueixin a la adquisició de les competències bàsiques, fonamentals amb vista al desenvolupament acadèmic dels alumnes i a la seva capacitat de desenvolupar-se en el món del coneixement i la tecnologia”.

  • "Augment de l'autonomia dels centres, foment de la seva especialització i exigència de la rendició de comptes”.

  • “Desenvolupament de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) com a eines complementàries d'aprenentatge. La incorporació generalitzada de les TIC al sistema educatiu permetrà personalitzar l’educació, adaptant-la a les necessitats i al ritme de cada alumne”.

  • “Suport del plurilingüisme, redoblant els esforços per aconseguir que els estudiants es desenvolupin amb fluïdesa en una primera llengua estrangera, el nivell de comprensió oral i lectora i d'expressió escrita resulta decisiu per afavorir l'ocupabilitat i les ambicions professionals”. 

  • "Impuls de la Formació Professional, que comporti la modernització de l'oferta, la seva adaptació als requeriments dels diferents sectors productius, la imbricació en el procés formatiu de les empreses, i la recerca d'un acostament als models dels països del nostre entorn amb nivells molt menors de desocupació juvenil. Es crea un nou títol de Formació Professional Bàsica, es flexibilitzen les vies d'accés des de la Formació Professional Bàsica cap a la de grau mitjà i des d'aquesta cap a la de Grau Superior, es prioritza la contribució a l'ampliació de les competències bàsiques en Formació Professional Bàsica i de grau mitjà, i es completa amb matèries optatives orientades als cicles de grau superior”.
OPINEU;
Esteu d'acord amb aquesta nova llei educativa?

Hi haurà millores o serà perjudicial?

Era necessari fer aquest canvis?

QUÈ EN PENSEU?!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada